ที่มาของภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง SafetyHunter


SafetyHunter

ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เด็กๆมีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะความปลอดภัยในการเดินเท้าและการเดินทาง ทักษะความปลอดภัยภายในบ้าน ทักษะความปลอดภัยในการอยู่บ้านคนเดียว ทักษะความปลอดภัยในพื้นที่เล่น ทักษะความปลอดภัยด้านเมื่อพบเจอคนแปลกหน้า และห้องการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและปฏิบัติการกู้ชีพเบื้องต้น ห้องการเรียนรู้เกมกระดาษเสริมสร้างพัฒนาการสมอง เพื่อให้เป็นพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลทั่วไปในชุมชนที่สามารถเข้าใช้งานได้


ทักษะความปลอดภัยในเด็กเล็กอายุระหว่าง 5-12 ปี หรือระดับชั้นเรียนตั้งแต่ ป.1-ป.3 (อายุ 6-8 ปี) ถือเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจ เพราะช่วงวัยดังกล่าว เด็กมักจะอยู่ใกล้ตัวพ่อแม่ หรือบุตรหลานสุ่มเสี่ยงต่อการเล่นที่ไม่ปลอดภัย โดยที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้ตลอดเวลา

โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม 4 เดือนอันตราย ที่เป็นสาเหตุการตายในเด็กไทย ในแต่ละปี เด็กไทยอายุ 1-14 ปี จะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจำนวนกว่า 2,500 รายต่อปี หรือเฉลี่ย 200 รายต่อเดือน ในแต่ละปีพบว่า เดือนที่มีเด็กตายจากอุบัติเหตุสูงสุดคือ เดือนเมษายน (เฉลี่ย 350 รายต่อเดือน) อันดับรองลงไปเป็นเดือนมีนาคม พฤษภาคม และตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่และปิดเทอมกลางปีของเด็กๆ

ทั้งนี้ สาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กอายุ 1-14 ปี มาจาก 1.การจมน้ำ 2.ภัยด้านการจราจร 3.การเล่นที่ไม่ปลอดภัยอื่นๆ ดังนั้น มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จึงได้จัด “ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย” หรือ “Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” ขึ้น เพื่อให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.1-ป.3 มีทักษะในการอยู่รอดปลอดภัยด้วยตัวเอง 

 

 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า

“ที่มาของการอบรม 10 ทักษะความปลอดภัยในเด็ก ป1.- ป.3 (6-8 ปี) นั้น เนื่องจากเป็นช่วงอายุที่เด็กมักจะเริ่มอยู่ไกลพ่อแม่ หรือเล่นในสถานที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม ที่ผ่านมากิจกรรมรูปแบบดังกล่าวได้จัดขึ้นในโรงเรียนของรัฐ ตลอดจนชุมชนที่สนใจ ในรูปแบบของการสร้างฐานจำลอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก สำหรับ 10 ทักษะความปลอดภัยในเด็กผ่านรูปแบบของฐานจำลองเหตุการณ์ พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมที่เด็กควรรู้!!! ได้แก่

1.ทักษะการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การปฏิเสธความใกล้ชิด และการสัมผัสไม่เหมาะสม อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี

สำหรับฐานนี้ เราจะจำลองเหตุการณ์เพื่อให้เด็กรู้จักสำรวจรูปพรรณสัณฐานของคนแปลกหน้าที่เข้าในบ้านยามวิกาล โดยเฉพาะบางครอบครัวที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงานกลางคืน และให้ลูกอยู่คนเดียวที่บ้าน ความจริงเราไม่แนะนำ หากว่าเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี แต่พ่อแม่บางคนมีความจำเป็น เช่น เวลามีคนแปลกหน้า เด็กจะมีการรายงานพ่อแม่อย่างไร เพราะเด็กบางคนจะตกใจ และหลงให้โทรศัพท์กับคนแปลกหน้าไปบ้าง เขาจะต้องรู้วิธีรายงาน เช่น ในระหว่างที่พูดคุยโทรศัพท์นั้น เด็กๆ กำลังพบเห็นอะไร ก็ต้องรีบรายงาน และต้องบอกข้อมูลในการมองเห็น รูปพรรณสัณฐานที่ชัดเจน

2.ทักษะความปลอดภัยในบ้าน ของมีคม ของร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ที่สูง ที่ลื่น ช่องรู เส้นสาย และสัตว์เลี้ยง อายุที่ต้องทำได้ 4-6 ปี

สำหรับเรื่องความปลอดภัยในบ้าน โดยทั่วไปแล้วเด็กก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่ง เช่น เรื่องของมีคม ความร้อน ไฟฟ้า สารพิษ ว่าอะไรเล่นหรือเล่นไม่ได้ แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าที่ผ่านมามีเด็กวัย 6-7 ขวบขึ้นไปกลืนสารพิษ เนื่องจากอยู่ในขวดสวยหรู หรือทำไปเพื่อต้องการแกล้งเพื่อน ทั้งที่มันอันตรายมาก แต่เด็กไม่รู้ว่ามันอันตรายมาก แต่ที่ตัดสินใจกลืนสารพิษเพื่อต้องการทดลองดู เพื่อป้องกันปัญหานี้ เด็กๆ ไม่ควรทดลองกลืนกินสิ่งที่ไม่มั่นใจว่าปลอดภัย และควรนำไปให้ผู้ใหญ่ดูก่อน นอกจากนี้ หากเป็นเรื่องของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนทุกชนิด เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง (มือต้องไม่เปียกน้ำ) ที่สำคัญไม่แนะนำให้เด็กๆ ทำอาหารกินเอง เพื่อป้องกันไฟไหม้บ้าน โดยเฉพาะการจุดไฟ, การใช้เตาแก๊สด้วยตัวเอง เด็กๆ ควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง

3.ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี

 

 

4.ทักษะการเดินถนนโดยลำพัง การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย และการโดยสารรถยนต์ รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี

5.ทักษะการเล่นของเล่น สนามเด็กเล่น กีฬาอย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี

โดยแนะนำว่าทุกครั้งที่เด็กๆ ไปเล่นในสนามเด็กเล่นควรไปกับผู้ปกครอง และเล่นอย่างระมัดระวัง, ไม่เล่นเครื่องเล่นที่ชำรุด หากพบเห็นอุปกรณ์ที่หักและชำรุดควรรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทันที, ก่อนเล่นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนใดแตกหัก หรือแหลมคมที่อาจจะทิ่มแทงได้

6.ทักษะการใช้ไอทีอย่างปลอดภัย อายุที่ต้องทำได้ 6-7 ปี

7.ทักษะการปฐมพยาบาล ทำแผล ตามหน่วยฉุกเฉิน เรียนรู้และร่วมฝึกซ้อมแผนภัยพิบัติชุมชนในเด็ก อายุที่ต้องทำได้คือ 7-8 ปี

8.ทักษะการกู้ชีพเบื้องต้น และเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมการจัดความเสี่ยงในระดับชุมชน อายุที่ต้องทำได้ 9-10 ปี

9.ทักษะการข้ามถนน อายุของเด็กที่ต้องทำได้ 9-10 ปี

สำหรับทักษะการข้ามถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ การข้ามโดยใช้สะพานลอย โดยเฉพาะถนนที่มีมากกว่า 2 เลน หรือใช้วิธีการข้ามทางม้าลายทีละครึ่งถนน โดยข้ามครึ่งแรกแล้วไปหยุดตรงเกาะกลางถนน ก่อนที่จะข้ามครึ่งหลังต่อไป หรือแนะนำให้ข้ามทางม้าลาย, ดูสัญญาณไฟ, มองขวา-ซ้าย-ขวา และต้องไม่ข้ามถนนตามลำพัง แต่ควรให้ผู้ใหญ่พาข้าม

10.ทักษะ Home alone อายุที่ต้องทำได้ 10-12 ปี

กรณีที่เด็กต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง และเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือ

1.เด็กๆ ควรไปอยู่จุดที่ปลอดภัย และตะโกนขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกได้

2.โทรศัพท์บอกผู้ปกครอง หรือมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินขอความช่วยเหลือได้

3.สามารถแจ้งบอกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันได้ 4.ผู้ปกครองควรติด เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินสำคัญ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน เช่น 1669, 191 เป็นต้น.


คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
PlayPlay
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
PlayPlay
ภัยคนแปลกหน้า
PlayPlay
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
PlayPlay
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
PlayPlay
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
PlayPlay
ตะโกน โยน ยื่น
PlayPlay
PlayPause
previous arrow
next arrow
คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ภัยคนแปลกหน้า
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
ตะโกน โยน ยื่น
previous arrow
next arrow
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
PlayPlay
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
Safety Hunter for all
PlayPlay
Safety Hunter for all
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
PlayPlay
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
previous arrow
next arrow