The Safety Hunter : ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ( 22 ก.ย.2563 )

admin

วันที่ 22 กันยายน 2563 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1,3,4และ5 จากโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม The Safety Hunter : ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง เรียนรู้ผ่านการเล่น

ณ ศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆแยกตามฐานดังนี้

▶️ กิจกรรมที่ 1 พิชิตจุดเสี่ยง ฝึกทักษะความปลอดภัย
– เรียนรู้การเดินทางทางรถ ทางเรือ การข้ามถนน และการช่วยเหลือคนตกน้ำ
– เรียนรู้สำรวจจุดเสี่ยงในสนามเด็กเล่น พื้นที่เล่น ในบ้าน
– เรียนรู้การระวังคนแปลกหน้า

▶️ กิจกรรมที่ 2 เกมพัฒนาสมอง
– ฝึกคิด ฝึกความจำ และฝึกการควบคุมร่างกายผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนาน

▶️ กิจกรรมที่ 3 ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
– ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำ CPRคุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
PlayPlay
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
PlayPlay
ภัยคนแปลกหน้า
PlayPlay
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
PlayPlay
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
PlayPlay
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
PlayPlay
ตะโกน โยน ยื่น
PlayPlay
PlayPause
previous arrow
next arrow
คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ภัยคนแปลกหน้า
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
ตะโกน โยน ยื่น
previous arrow
next arrow
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
PlayPlay
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
Safety Hunter for all
PlayPlay
Safety Hunter for all
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
PlayPlay
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
previous arrow
next arrow