safety hunter โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี

admin

24-25 กุมภาพันธ์ 2563  โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี เข้าร่วมกิจกรรมThe safety hunter :ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” 

 

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
PlayPlay
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
PlayPlay
ภัยคนแปลกหน้า
PlayPlay
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
PlayPlay
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
PlayPlay
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
PlayPlay
ตะโกน โยน ยื่น
PlayPlay
PlayPause
previous arrow
next arrow
คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ภัยคนแปลกหน้า
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
ตะโกน โยน ยื่น
previous arrow
next arrow
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
PlayPlay
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
Safety Hunter for all
PlayPlay
Safety Hunter for all
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
PlayPlay
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
previous arrow
next arrow