อบรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ

admin

19 ก.พ.2563


ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดกิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 37 คน โรงเรียนนาเนียงโคกยาง 13 คน โรงเรียนโนนดู่ 35 คน และโรงเรียนบ้านบาก 16 คน รวมทั้งสิ้น 101 คน  


สำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย 


ฐานทักษะความปลอดภัยทางน้ำ เช่น สาธิตการช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” ด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ฐานความปลอดภัยในบ้าน อัคคีภัย คนแปลกหน้าและสื่อปลอดภัย 

เช่น สาธิตจุดเสี่ยงภายในบ้าน ได้แก่ ความสูง ยาและสารเคมี เกมแจ้งเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ คนแปลกหน้า มีผู้ป่วย โทรหาผู้ปกครอง แจ้งเหตุ เบอร์ฉุกเฉิน 191, 199 , 1669 

ฐานความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น สาธิตวิธีเดินเท้าที่ปลอดภัย ได้แก่ เดินบนทางเท้าในกรณีไม่มีทางเท้าเดินห่างจากถนนและรถ สวนทางกับรถและสบตากับคนขับได้ แนะนำวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยข้าม 

โดยดูสัญญาณไฟจราจร มี 2 แบบคือ สัญญาณไฟจราจรสำหรับรถ (เขียว-เหลือง-แดง) และสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนข้ามถนน (เขียว- แดง) และฐานปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น 

เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับบาดแผล ได้แก่ แผลน้ำร้อนลวก แพ้สารเคมี หกล้มแขนหัก แมลงเข้าตา หกล้มแผลถลอก น้ำร้อนลวก สาธิตและปฏิบัติการทำ CPR กรณีเจอคนหมดสติเป็นลม  

ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
PlayPlay
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
PlayPlay
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
PlayPlay
ภัยคนแปลกหน้า
PlayPlay
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
PlayPlay
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
PlayPlay
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
PlayPlay
ตะโกน โยน ยื่น
PlayPlay
PlayPause
previous arrow
next arrow
คุณหมอสรุปกิจกรรม กับขบวนการ Safety Hunter
ความเสี่ยงจากการโดยสารรถยนต์
ความเสี่ยงจากการข้ามถนน
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
ภัยคนแปลกหน้า
สิ่งของอันตรายภายในบ้าน
อันตรายจากการซ้อนมอเตอร์ไซต์
อันตรายจากสนามเด็กเล่น
ตะโกน โยน ยื่น
previous arrow
next arrow
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
PlayPlay
สร้างทักษะความปลอดภัยในเด็กลดความเสี่ยงภัยทางถนน l ThaiPBS l 24/12/2562
Safety Hunter for all
PlayPlay
Safety Hunter for all
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
PlayPlay
safety hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง l ThaiPBS l 07/06/2562
previous arrow
next arrow